Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 började den nya data dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU.

GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för dig och din personliga integritet. Vi anser att den personliga integriteten är viktig och önskar att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på ellen@linkedinkurs.com. När du kontaktar oss, t.ex. för att boka en kurs eller köpa en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om våra kurser, fotografering eller tjänster som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation. Namn, titel, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i organisationen etc.
  • Bankrelaterade uppgifter för att kunna fakturera våra tjänster och produkter
  • Fotografier
  • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
  • Innehåll som du själv publicerar, t.ex referenser efter våra kurser

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster.

Uppgifterna nås enbart av verksamma inom moderbolaget SkanPers Media AB samt av bokförings/revisionsbyrå.

Dina personuppgifter delas inte med någon annan aktör.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data.Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
  • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder inte cookies. Vi samlar heller inte in och analyserar beteendedata baserat på användning av vår webbplats.

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta vårt moderbolag: SkanPers Media AB, e-post kontakta@skanpers.se